10 Dec 2015

”Hade De Haft Symaskiner På Medeltiden Så Hade De Använt Dem”

En av de mest irriterande fraserna i samband med återskapandet är ”hade de haft symaskiner på medeltiden så hade de använt dem”. Den frasen används ofta som ursäkt av de som av en eller annan anledning väljer att inte sy för hand. Nu är detta inlägg inte avsett som kritik mot maskinsömnad – alla har olika mål med sina kläder och olika förutsättningar när det gäller tillverkningen av dem. Nej, det här inlägget ska lite kort adressera varför den här frasen inte stämmer.

Symaskiner är även i de enklaste former avancerade saker och det krävdes mycket tänkande,  experimenterande, misslyckande och justerande av flertalet personer i olika länder innan en fungerande symaskin uppfanns i mitten av 1840-talet. Den svenska medeltiden sägs sluta 1520, så det tog alltså mer än 300 år efter medeltidens slut innan symaskinen uppfanns. Symaskinen var en produkt av den industriella revolutionen och hade förmodligen inte uppfunnits under andra förutsättningar. Den industriella revolutionen innebar en mängd dramatiska förändringar i folks levnadssätt, som medeltidens människor inte hade kunnat drömma om. Tänk bara – tågresor, effektiviseringar i jordbruket med hjälp av maskiner, effektivare uppvärmning med järnspisar, fler ombyten som resultat av massproducerade köpetyger och färdigsydda köpekläder – listan kan göras hur lång som helst.

Symaskinen som Elias Howe tog patent på 1846 - en av de första som faktiskt fungerade.

Även när fungerande symaskiner börjat användas så gick det trögt att få ut dem på marknaden. Skräddare slog sönder de första symaskinerna som användes i fabriker, och inte förrän på 1860-talet började de dyka upp hos mer välbärgade privatpersoner. Även flera tiotal år senare fanns det folk som fortfarande hade helt handsydda kläder.

Hade symaskinen funnits på medeltiden så hade med största sannolikhet även den övriga teknologin varit betydligt mer avancerad och den period som vi kallar medeltiden hade inte funnits, den hade varit något annat. Eftersom mode är direkt påverkat av allting annat i samhället så hade även det sett annorlunda ut. Att därför säga ”hade de haft symaskiner på medeltiden så hade de använt dem” när du syr en kjortel i stil med Bockstensmannens blir fel, för de kläder som i så fall hade sytts på dem hade inte liknat dem som nu identifieras som medeltidskläder.

Så, om du syr på maskin och känner att en ursäkt är nödvändig (det är det rätt sällan) säg hellre som det är, att tidsbrist, dåliga leder, aversion mot eller brist på skicklighet i handsömnad är orsaken. Även om handsömnad ger plus i kanten så brukar det inte delas ut minuspoäng för maskinsömnad.